Projelerde Çok Boyutlu Sürdürülebilirlik Nasıl Yazılmalıdır?

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

    Sürdürülebilirlik, ekonomik faaliyetlerin çevresel sonuçlarını tam olarak dikkate alan, değiştirilebilen veya yenilenebilen ve dolayısıyla tükenmeyen kaynakların kullanımına dayanan ekonomik kalkınmadır.

    Sürdürülebilir kalkınma kavramı, 1970’lerde, mevcut ekonomik kalkınma politikalarının tüm dünyada ekolojik olarak sürdürülebilir ve sosyal adalet sağlayan bir sitem için yeterli gelmemesi üzerine, sürekli ekonomik büyüme ve doğanın korunması arasında bir uzlaşma olarak ortaya çıkmıştır. İlk zamanlar, çevresel konulardaki endişelere yanıt vermek için kullanılan sürdürülebilir kalkınma, zamanla sosyal ve ekonomik perspektifleri içerecek şekilde genişlemiştir. Böylece sürdürülebilir kalkınmanın, sosyal ve ekonomik meseleleri, ekolojik kaygılarla birleştirme çabası olduğu söylenebilir.


Projelerde Sürdürülebilirlik Nasıl Yazılmalı?

    Projelerde, projenin sürdürülebilirliği sorulduğunda bu kısma ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal olarak projenin sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı düşünülmeli ve bu şekilde yazılmalıdır.

    İsimleri farklı farklı geçse de sürdürülebilirlik konusu, ekonomik / finansal / mali sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal ve siyasal / politik ve kurumsal sürdürülebilirlik olmak üzere bu 3 çerçevede bakılmalı ve iyi bir projede bunların cevabı olmalıdır.

Ekonomik / Finansal / Mali Sürdürülebilirlik: 

    Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir sistem, sürekli olarak mal ve hizmet üretebilmeli, yönetilebilir düzeylerde hükümet ve dış borcu koruyabilmeli ve tarımsal veya endüstriyel üretime zarar veren aşırı sektörel dengesizliklerden kaçınabilmelidir.

Çevresel Sürdürülebilirlik: 

    Çevresel olarak sürdürülebilir bir sistem, yenilenebilir kaynak sistemlerinin aşırı sömürülmesinden kaçınarak ve yenilenebilir olmayan kaynakları yalnızca yatırımın yeterli ikame olarak yapıldığı ölçüde tüketerek istikrarlı bir kaynak tabanını korumalıdır. Bu, biyolojik çeşitliliğin, atmosferik istikrarın ve normalde ekonomik kaynaklar olarak sınıflandırılmayan diğer ekosistem işlevlerinin korunmasını içerir.

Sosyal ve Siyasal / Politik Sürdürülebilirlik: 

    Sosyal açıdan sürdürülebilir bir sistem, dağıtımsal eşitlik, sağlık ve eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve siyasi hesap verebilirlik ve katılım dahil olmak üzere yeterli sosyal hizmetlerin sağlanması olmalıdır. 

+ Kurumsal Sürdürülebilirlik: 

    Bir kuruluşun (veya toplumun) doğal, sosyal ve beşeri sermaye üzerindeki etkisini dikkate alarak faaliyetlerini süresiz olarak sürdürme yeteneği, veya bir işletmenin doğrudan ve dolaylı paydaşlarının (hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, baskı grupları, vb.) ihtiyaçlarını, gelecekteki paydaşların ihtiyaçlarını da karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılamaktır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaptığınız için teşekkürler..