Bilişimci Girişimciler, Yazılım Projelerine Milyonluk Hibe Destek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca oluşturulan Ar-Ge Fonu, elektronik haberleşme yazılım ve donanım projelerine 10 milyon liraya, uzay ve havacılık yazılım ve donanım projelerine ise 20 milyon liraya kadar hibe vereceğini açıkladı..

Başvurular 2013 ile Birlikte Başlıyor
2013 yılı başında başlayıp devam edecek olan başvurular, bir yıl içinde üç dönemde alınacak;
  • Birinci başvuru dönemi 1–31 Ocak,
  • İkinci başvuru dönemi 1–31 Mayıs,
  • Üçüncü başvuru dönemi 1–30 Eylül arasında olacak.
Değerlendirme dönemi ise yıl içinde her başvuru döneminden sonra gelecek. Buna göre;
  • Birinci değerlendirme dönemi 1 Şubat–31 Mart,
  • İkinci değerlendirme dönemi 1 Haziran–31 Temmuz,
  • Üçüncü değerlendirme dönemi 1 Ekim–30 Kasım arasında gerçekleşecek.
Bakanlığa gelen projeler, evrakın incelenmesinin ardından Ön Değerlendirme Grubu’na gönderilecek. Burada, projelerin mevzuata uygunluğu ve Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen öncelikli projeler arasında bulunup bulunmadığı tespit edilecek. Daha sonra, Proje Değerlendirme Grubu, projelerin ne kadarının ne kadar süreyle destekleneceğini belirleyecek. Proje Değerlendirme Grubu (PDG) tarafından onaylanan projeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın onayına sunulacak. Bakan’ın onayından geçen projenin sahibi ile bakanlık yetkilileri arasında sözleşme imzalanacak.


bilisimci-girisimciler-yazilim-projelerine-milyonluk-hibe-destek
Haberleşmeye 10 Milyon Lira, Uzay ve Havacılığa 20 Milyon Lira
Başvuru yapan kuruluş, başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince aktif olarak faaliyette olduğunu belgeleyecek. En az biri araştırmacı olmak şartıyla en fazla 5 kişi, bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilecek. Bu durumda bir araştırmacı, asıl proje sahibi olarak proje başvurusunda belirtilecek.
Bir kuruluşun veya araştırmacının, bir başvuru dönemi içerisinde ancak bir proje başvurusu kabul edilecek. Ortak yapılan proje başvurularında, ortaklar arasında yer alan kuruluş veya araştırmacıların tek başına veya başka bir grup içerisinde yer alarak yapacağı proje başvuruları kabul edilmeyecek.Destekler şu gider kalemlerine sağlanacak;
a) Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele ödenen ücretler,
b)
Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri.
c) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri.
ç) Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.
d) Projede kullanılan malzeme giderleri.
e) Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.
Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10 milyon lira, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20 milyon lira olacak.
Bakanlık, strateji ve politikaları doğrultusunda tutarları her yıl en fazla yüzde 20 oranında değiştirebilecek. Bu kapsamda yapılan değişiklik Ulaştırma Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.İlk aşamada hibenin yüzde 20’si ödenecek
Bakanlık tarafından Ar-Ge Fonu’ndan verilecek hibenin, projenin hayata geçirilmesindeki ilk aşamada yüzde 20’si proje sahibine verilecek. Hibenin yüzde 30’luk kısmı ilerleyen süreçte ödenecek, geriye kalan yüzde 50’lik kısım ise proje tamamlandıktan sonra teslim edilecek.
36 aya kadar verilecek hibe ödemesi, gerek görülmesi halinde 6 ay daha uzatılabilecek. Desteklenecek projelerin sayısında herhangi bir sınırlama olmayacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaptığınız için teşekkürler..