Windows 7 Tüm Özel Cmd Komutları

ping 192.168.0.2 >>  ip deki diğer bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak bağlantıyı test eder
ping client98
ping -a 192.168.0.2 >>  ip deki diğer bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak bağlantıyı test eder. "-a" parametresi ile ipdeki bilgisayarın adresi görüntülenir.
ping -a -n 20 192.168.0.2 >>  -n parametresinin yanındaki değer kadar veri paketleri gönderilirilerek test edilir.
pathping >>  bu komut sayesinde roüterlar üzeriden geçen verinin kayba ugayıp ugamadığı kontrol edilir.

arp -a >>  cache deki ip çözümlesini gösterir. cache eğer 2 dk içinde yeni bir ip çözümlemesi olmazsa kendini temizler. eğer 2 dk içinde yenilenirse 10 dk daha tutulur.
arp -a 192.168.0.2 >>
arp -s 192.168.0.2 00-02-44-12-24-ad >>  ip çözümlemesi içinde, ip si verilen bilgisayarın "mac" adresini sabitler. cache de sürekli kalır, silinmez.

ipconfig >>  bilgisayarın ağdaki ip adresini gösterir.
ipconfig /all >>  bilgisayarın ağdaki ip adresini ve bir çok ekstrayı gösterir.
ipconfig /all >> cetinia.txt dökülen tüm bilgiyi cetinia.txt dosyası içine atar.
ipconfig /release >>  bilgisayarın ağdaki ipsini bırakır.
ipconfig /registerdns >>  bilgisayarı adını ve ipsini DNS e kaydetmek için kullanılır.
ipconfig /renew >>  bilgisayarın ağdaki ipsini yeniler. yenileme işlemi sırasında ilk önce "release" , sonra "renew" işlemi uygulanır.
ipconfig /flushdns >>  Dns clientların cache belleklerinde tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri siler, Cache belleği boşaltır. (Sorun çözmek için kullanılır.)
ipconfig /displaydns >>  Eğer kullandığınız bilgisayar aynı zamanda bir DNS client’i ise, DNS Cache belleğinde bulunan İP adresleri ve onlara ait olan DNS isimlerinin gösterilmesini sağlar.

net use >>  bilgisayardaki map leri gösterir.
net use h: \\client98\c >>  client 98 bilgisayarın C sini H olarak map eder.
net use h: \\192.168.0.2\c$ >>  ip'si verilen bilgisayarın gizli admin sharını h olarak map eder.
net use /delete h: >>  h mapped drive'ı siler.
net use lpt1: \\server\ıbm /persistent >>  kalıcı printer bağlantısı sağlar.
netstat >>  bilgisayara yapılan bağlantıları gösterir.
nbtstat >>  TCP/İP üzerinde NetBIOS APİ ile ilgili verilerin gösterilmesini sağlar. Netbios isim tablosunun hem kullandığınız(local) bilgisayar için hemde network üstündeki diğer bilgisayarlar(remote) için gösterilmesini sağlar.
nbtstat -RR >>  Eğer komutu bir WİNS client üzerinde çalıştırıyorsanız, WİNS Client’i WİNS server üzerinde yer alan kendine ıt kayıtları önce silecek; sonra tekrar kayıt ettirecektir.(Sorun çözmek için kullanılır)
tracert 131.107.10.1 >>  Bu komut sayesinde, farklı TTL süreleri kullanılarak aynı hedefe ICMP paketleri gönderilir.Bu sayede, bilgisayarınızdan bir başka hedef noktaya ulaşırken, paketlerimizin hangi yolları takip ettiği kontrol edilir.
Bu komut ile hedef bilgisayar ve sizin aranızdaki en yakın ve en kısa yolu belirleyen router'ların bir listesi gösterilmiş olur.
tracert [-d][-h Maksimum Hop Sayısı][-J Hot Listesi][-w Timeout Süresi][Hedef İsim]

%username% >>  bilgisayarı logon olan kullanıcı ismidir.
%systemroot% >>  işletim sisteminin kurulduğu klasördür.
%userprofile% >>

route print >>  Routing table döker.
net helpmsg 52 >>  hata kod larının açıklamasını döker.
net view >>
net view \\192.168.0.2 >>  ip si yazılmış bilgisayarın paylaştırılmış nesnelerini gösterir.
net view \\client98 >>  ismi yazılmış bilgisayarın paylaştırılmış nesnelerini gösterir.
net share >>  bilgisayardaki paylaştırılmış sürücü ve klasörleri gösterir.
net share hoop=f:\hoop >>  f sürücüsünde oluşturduğumuz hoop klasörünü yine aynı isimle share eder.
hostname >>  bilgisayarın ismini gösterir.

secedit /refreshpolicy user_policy >>  Poliçelerde yapılan değişikliklerin kullanıcı bazında hemen devreye girmesi için kullanılır
secedit /refreshpolicy machine_policy >>  Poliçelerde yapılan değişikliklerin bilgisayar bazında hemen devreye girmesi için kullanılır
secedit /refreshpolicy user_policy /enforce >>  Poliçe değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar.
secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce >> Poliçe değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar.

net time \\192.168.0.2 >>  ip si girilmiş olan bilgisayarın tarih ve saatini gösterir.
net time \\client98 >>  ismi girilmiş olan bilgisayarın tarih ve saatini gösterir.
net time \\client98 /set /y >>  ismi verilmiş bilgisayarın tarih ve saatine göre, kullandığımız makineyi ayarlar.
convert c: /fs:ntfs >>  C sürücüsünü NTFS sisteme dönüştürür. İçindeki bilgiler silinmez.
net help command >>  net komutuna bağlı tüm komutların açıklamasını görüntüler.

nslookup >>  DNS in doğru düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
nslookup komutu girilir ve ardından:
ls -t SRV mcseankara.com >>  (SRV kayıtlarını kotrol eder.)
ls -t SRV cetinia.net  >> cetinia.txt (SRV kayıtlarını cetinia.txt dosyasının içine atar ve bu 24 kayıt olmalı)
192.168.0.1 (reverse lookup in çalışıp çalışmadığını kontrol eder)
dcpromo >> active directory manuel kurulumu için kullanılır
dcpromo /answer:c:\promotec.txt >> active directory otomatik kurulumu için kullanılır
csvde -i -f ekle.txt >>  active drirectory ıcine ekle.txt içinden sadece kullanıcı ekler (virgül ile ayrılmış)
ldifde -i -f ekle.txt >>  active drirectory ıcine ekle.txt içinden kullanıcı ekler, siler, düzeltir (satır ile ayrılmış)
csvde -f cetinia.txt >>  active directory kaydını cetinia.txt dosyasına virgülle ayrılmış şekilde döker
ldifde -f cetinia.txt >>  active directory kaydını cetinia.txt dosyasına satır satır ayrılmış şekilde döker
jetpack dhcp.mdb temp.mdb >>  DHCP veritabanını ındexler, düzenler, boş astırları kaldırır, ufaltır,(komutu kullanmadan önce DHCP servisini durdurmalısınız)
netsh >>  Bu komut sayesinde DHCP,WİNS,DNS serverları komut satırından yönetebiliyorsunuz.
netsh> help >>  nasıl kullanacağınız hakkında buradan bilgi alabilirsiniz
terminal server yüklü bilgisayarda mode "excute mode" olarak değişir. Program yükletmez.

run > change user /install (install mode devreye girer)
run > change user /execute (execute mode devreye girer)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaptığınız için teşekkürler..